قوانین و مقررات طراحی وب سایت توسط سابین وب

این توافق نامه مابین شرکت طراحان عصر تجارت ایرانیان با نام تجاری شرکت ایرانی طرح به شماره ثبت ۱۳۸۰ و شناسه ملی :۱۴۰۰۶۵۰۸۳۵۰ که در این توافق نامه “شرکت طراحان عصر تجارت ایرانیان” ” شرکت ایرانی طرح” و ” سابین وب ” نامیده می شود و از طرف دیگر شما (وکیل، نماینده، وارث و جانشین شما) که در این توافقنامه “مشترک” و یا “کاربر” و یا “مشتری” و یا “خریدار” نامیده می شود تنظیم گردیده و قابل اجرا می باشد .

تمامی مشترکین و مشتریانی که از طریق وب سایت  سابین وب و یا مراجعه به شرکت ایرانی طرح اقدام به خرید و استفاده از تمامی سرویس های این شرکت نمایند ملزم به مطالعه دقیق این توافق نامه و پذیرش آن می باشند و باید در تمامی مراحل کاری و استفاده از خدمات سابین وب این توافق نامه را اجرا و قوانین آن را رعایت کنند.

این توافقنامه و قرارداد با توجه به ماده ده قانون مدنی و از هر حیث تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد. این توافقنامه و قرارداد  به تایید طرفین رسیده است. کاربر به صراحت اعلام می دارد که تمامی این توافقنامه را به طور کامل مطالعه نموده و با ورود به سایت و یا پرداخت مبلغ و یا عضویت در سایت و یا عقد قرارداد رسمی در محل شرکت ایرانی طرح تمامی این شرایط و قوانین را پذیرفته است و وی تنها یک نسخه از این شرایط و قوانین چاپ نموده و نزد خود نگهداری می نماید.

شرایط و ضوابط کلی ارائه خدمات:

تمامی مشتریان و استفاده کنندگان از خدمات سابین وب اعم از حقیقی و حقوقی موظف به رعایت شرایط و ضوابط مندرج در این صفحه می باشند. فلسفه وجود چنین توافقنامه ای، حصول اطمینان از این مطلب است که مشتریان ضمن استفاده از سرویسهای سابین سرور، حقوق سایر استفاده کنندگان را نیز رعایت کرده و شرایطی بوجود نمی آورند که سرویس دهی این شرکت به سایرین با اختلال مواجه شود.

سابین وب حق اضافه، حذف و یا اصلاح هر یک از موارد این مقررات را در هر زمان بدون اعلام قبلی را برای خود محفوظ می دارد و این عمل را می تواند از طریق ارسال موارد اصلاحی در سایت اصلی شرکت یا اعلام رسمی شرایط اصلاح شده انجام دهد.

هر گونه اعتراض نسبت به تخلف مشتری از شرایط استفاده می بایست به آدرس ایمیل ما ارسال شود.

 


قوانین و مقررات در حین قرارداد با مشتری در قرارداد کتبی ذکر خواهد شد و با امضای طرفین لازم الاجرا می باشد.