معرفی وب سایت های معروف ۳

وب سایت Microsoft Bot Framework

در این وب سایت میتوانید وب سایت استاتیک و وب سایت داینامیک خود را از همه لحاظ محک زده و آنها را چک نمایید. البته این وب سایت توسط سرویس های از پیش طراحی شده که برای شما در نظر گرفته است نیز موارد و مطالب خوب دیگر را هم برای شما در نظر گرفته است. در این وب سایت اطلاعات به خوبی پیکربندی شده است و شما میتوانید به راحتی به این اطلاعات دسترسی داشته باشید. دیدن این وب سایت را به همه طراحان وب سایت توصیه مینماییم.

botframework

وب سایت Min

در این وب سایت میتوانید کدها و سرویس هایی را پیدا نموده و دانلود نمایید که برای طراحی سیستم جستجو نیز میتواند مورد استفاده قرار بگیرد. در این وب سایت میتوانید به سیستم از پیش طراحی شده LazyLoad هم دسترسی داشته باشید و از آنها در طراحی های سایت های استاتیک خود نیز استفاده نمایید. همچننی میتوانید از ایده هایی که در این وب سایت استفاده شده است هم استفاده نمایید و این ایده های طراحی در نهایت میتواند باعث مدرن تر شدن طراحی شما نیز گردد.

وب سایت Runner

در این وب سایت میتوانید سرویس های از پیش طراحی شده ای داشته باشید که برای کشیدن سریع Sketch وب سایت میتواند برای شما بسیار مفید و مهم باشد. همچننی در این وب سایت اصول طراحی نمودن هم به شما بازدیدکنندگان عزیز نیز یاد داده میشود و شما میتوانید در نهایت از این ایده ها در طراحی های سایت های استاتیک و طراحی های سایت های داینامیک خود ینز استفاده نمایید.

runner

وب سایت Flexbox Patterns

در این وب سایت میتوانید به راحتی کدهای آماده و از پیش طراحی شده FlexBox را هم پیدا نمایید و از آنها مستقیما در طراحی های خود نیز استفاده نمایید. البته این روش امروزه توسط طراحان بسیار کمی نیز مورد استفاده قرار میگیرد ولی آینده بسیار خوبی در طراحی سایت خواهد داشت. تکنیک و تکنولوژی Flexbox توسط زبان CSS پیاده سازی میشود و شما میتوانید با یاد گرفتن این تکنیک وب سایت های خوبی را طراحی و برنامه نویسی نمایید.

patterns

وب سایت Email Toolbox

در این وب سایت میتوانید کدها و قالب های از پیش طراحی شده ایمیل را پیدا نموده و از آنها در بخش خبرنامه وب سایت خود نیز استفاده نمایید. امروزه این بخش به خوبی میتواند برای گسترش کسب و کار شما نیز مورد استفاده قرار بگیرد و شما باید بتوانید قالب های بسیار خوبی را برای همین کار طراحی و پیاده سازی نمایید. در این وب سایت همچنین ایده های بسیار خوب طراحی و برنامه نویسی هم مورد استفاده قرار گرفته است که در نهایت شما میتوانید از این ایده ها در طراحی های سایت های خود نیز استفاده نمایید.

 

منبع : وبلاگ شرکت ایرانی طرح